Helland fangeleir, Nordland

Fra KrigsKart.no

Det skal ha vært så mye som 600 sovjetiske krigsfanger innenfor piggtrådgjerdene. Leiren ble flyttet til Buvik, antageligvis grunnet bygging av jernbaneanlegget. I dokumenter fra Organisation Todt-arkivet, ble det funnet store planer om både togstasjon og tunnelplaner gjennom Hellandfjellet, men dette ble skrinlagt og traseen lagt om. Utdrag fra "Polarbanen 1942-45" Facebook side: Gravplassen ved Helland/ Øyrvik var liten før krigen med noen få gravplasser. Krigens brutalitet gjorde at behovet for mer plass økte. I løpet av krigen og tiden etter frigjøringen, ble små gravplasser ved andre nærliggende leirer, gravd opp og flyttet til Helland Kirkegård. Under Operasjon Asfalt, i september 1951 ble det gravd opp 160 lik og flytting til Tjøtta ble ihverksatt. Gravplassen ble vandalisert i ly av nattemørket av kaptein Arntzen og gravegjengen hans, som spadde opp likene og pakket dem inn i papirsekker som var impregnert med asfalt innvendig. Derav navnet på operasjonen som var en hemmelig manøver ihverksatt av den norske regjering Gerhardsen med forsvarsminister Jens Christian Hauge i spissen. At de brukte asfalt var for å sikre at innholdet ikke skulle renne ut. Hvis det stod minnesmerke ved gravsteder, ble disse gjerne sprengt eller i beste fall flyttet siden mange graver lå under sokkelen. I mange tilfeller var soklene så store at de ikke lot seg flytte overhodet. Da ble sprenging siste utvei. Det ble reagert sterkt av den norske befolkning mot oppgravingen, som mange mente var respektløst utført. I starten fikk gravegjengen 5 kroner for hvert lik og flyttet hele liket. Etterhvert som aksjonen skred frem ble mye bein etterlatt siden det ble betalt for hvert «hode» og ble tydelig tolket forskjellig etterhvert som asfaltaksjonen skred frem. Over 8000 lik fyller gravplassen på Tjøtta ved Helgeland. Endel av dem ble hentet i Sørfold. Se i Kartet