Hengebru, Nabbvollen, Saltfjellet

Fra KrigsKart.no

Fester til hengebru påvist under kulturminnefaglig reigstrering i 2016. Hengebrua ble benyttet av krigsfanger på Nabbvollen som skulle over elva til sitt daglige virke langs jernbanen. Se i Kartet