Hitlertenner, Nalumstranda

Fra KrigsKart.no

Stridsvognhinder, også kjent som "Hitlertenner", ofte laget av store steiner, betong eller stål. Se i Kartet