Hjørundfjord Fangeleir, Ørsta

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 40. Formål: vedhogst. Operativ: 1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet