Holtefjell under krigen

Fra KrigsKart.no

16. april 1944 var ni teologistudenter fra Oslo blitt forlagt på Holtefjell for å planlegge sprengning av et arbeidskontor i Holmestrand. Først var de innkvartert på Jens Jacobsens hytte og dernest på hytta til Jacobsens fetter, Johan Jacobsen, på Hoggtjern ved Holtefjell. Det var to forslag til reiserute til Holmestrand, en med bil via innsjøen Eikern og den andre med bil via Drammen. 01. mai legger fire av de unge studentene ut på veien. I Hokksund vekker de oppsikt, og i Brugata dagen etter en blir skutt ned og drept av lensmannen i Nedre Eiker, Arthur Horgen, som 20. juni samme år blir likvidert av Hjemmefronten sammen med sin kone. I en koordinert aksjon mot hyttene på Holtefjell fra tyskerne og NS blir en person såret og åtte arrestert. I en "rettssak" på Grini 03. juli blir de ni overlevende studentene dømt til døden og henrettet med en gang. Bakgrunnen for aksjonen mot Holtefjell var at Hjemmefronten fryktet at 75.000 norske ungdommer ville bli utkalt til arbeidstjeneste. Derfor gjaldt det å få sprengt arbeidskontorer og destruere registreringskort over hele landet. Etter den forferdelige tragedien og skjebnen til de ni studentene på Holtefjell og Arthur Horgens henrettelse må Hjemmefronten omorganisere sin virksomhet på Nedre og Øvre Eiker øyeblikkelig. Distriktssjef i Milorg Ahlert Horn beordret i juli sine områdesjefer til arbeid. Hva angikk punkter som pekte mot Holtefjell som operasjonsområde i sluttkampen anførte han: "... A) Uttagning av slipplasser og bygging av hjemmesteder for saker som kommer. B) Opprette "celler" i hvert område, det vil si opprette lag som lever illegalt og i dekning ... E) Fullføre forsyningen, og F) Ordne transport ... H) Øke G-sjefenes arbeid og organisere dette. Samtidig med dette skal guttene ytterligere trene i praktiske oppgaver og geriljakrigføring". Forsyningene på Øvre Eiker blir klarert ved et system bygget opp av herredsagronom Olav K. Ellingsgard hvor dobbel bokføring og et sinnrikt system gjør at han klarer å holde omsetningen utenom regnskapet. Et kriselager sommeren 1944 bestod av hermetikk, sukker, saltet kjøtt, knekkebrød, havregryn, opplagret korn, rotfrukter samt mange "selvdøde" dyr og "dødfødsler". Våpenslipp var varslet fra England, og det ble nødvendig å finne pålitelige karer til mottak, finne egnede dropplasser og betryggende lagring. Et mottakerlag måtte bestå av 3-7 mann som var våpenkyndige. På Holtefjell og i nærområdet lå de utpekte 4 slipplassene ved Grøllvannet (nr. 16), ved Krokvannet (nr. 24), ved Prestevannet (nr. 18) og ved Hoensvannet. Det kom fart i bygging av celler på Holtefjell. Hokksund-gruppa bestod av tre ledere, tre gruppesjefer, gruppefører og troppsfører, åtte lagførere, fem celletropper, et samband og seks i sanitet. I september ble det bestemt å sette opp 3 cellelire på Holtefjell med plass en tropp på 27 mann. Tre nøkkelpersoner ble Sverre Bryhn som troppssjef, Gunnar Kruke som forsyninsgansvarlig og Birger Bermingrud som transportansvarlig. Et lag på 9 mann skulle ha 3 hytter med en avstand på 200 til 300 meter. Det ble derfor satt opp 3 leire med til sammen 9 hytter med avstand på 3 til 5 km, men som ble svært provisoriske med tak av granbar og en presenning som dør og med jordgulv. Tre gutter måtte dele seng for å holde varmen. Cellene lå ved Engerhytta, ved Engertjern og ved Svarttjern. I november blir imidlertid cellene oppløst. I desember blir de gjenopprettet, med plass til 30 mann. Dette var gutter som hadde flyktet fra arbeidstjenesten. I desember fikk leiren en leveranse på 14 skjorter, 16 vindjakker, 26 sett undertøy, 16 gensere, 50 par strømper, 14 par votter, 3 par beksemstøvler, 8 par vindvotter, 14 ryggsekker, 2 luer og 10 kompass. Cellebyggingen begynner på nytt i desember i samme leir med 3 hytter av høyere standard med plass til ti i hver. Den ligger nå ved Bermingrudsetra og mer skjult i terrenget. De blir utstyrt med køyer, ovner og kokemuligheter. Maten ble derimotmeget ensformig, med brød dyppet i olje til frokost, klippfisk, brød og olje til middag og sardiner, olje og brød til kveldsmat. Men hjemmestyrkene på Nedre og Øvre Eiker hadde pr februar 1945 bygget opp et stort matvarelager bestående av 2.1 tonn mjøl, 450 kilo sukker, 189 kilo smør, 750 kilo kål, 1100 kilo kålrot, 600 kilo poteter, 30 kilo flesk, 311 kilo kaffeerstatning, 4 kilo sirup, 300 pakker med knekkebrød, 190 kilo havregryn, 1.5 fat matolje, 90 lys, 1 tonn gulerøtter og 50 kilo erter. To ganger i døgnet måtte guttene sitte og vente på slipp, som ofte ikke kom. Ved nymåne var ventetiden fra klokken til 19 til kl. 02. Ved nemåne måtte de vente fra kl. 22.00 til kl. 05.00. 3 nye hytter ble nå oppført i nærheten av Bermingrudsetra med en høyere standard. Slipp ankom 24. februar, 23. mars, 26. mars, 03. april, 16. april og 24. april. (kilde: lokalhistoriewiki) Se i Kartet