Hotel Savoy

Fra KrigsKart.no

Hotell Savoy, skjulested for Jan Baalsrud mens han ventet på å bli transportert til Sverige. Fraktet hit av bygdefolk fra Furuflaten.Hefra fraktet på skikjelke til fjells fo videre transport. Se Ni liv mv. Reist av: Nord-Troms museum

Se i Kartet