Hovde Fangeleir, Ørland

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 250. Formål: Befestninger, arbeid med flyplass, transport. Operativ: 1943-1945. Fangene ble nyttet til bygging av Hovde kystartilleri-batteri, og led mye ondt. Det er satt opp en minnestøtte til de jugoslaviske og russiske krigsfangene i Hovde fangeleir under 2. verdenskrig. Se i Kartet