Hovedflymeldepost og jagerflyledelse, Bergen

Fra KrigsKart.no

Fløystuen ble tatt i bruk som AFMZ så godt som umiddelbart etter okkupasjonen. Ganske raskt ble det satt opp flere bygninger ved Fløystuen, bl.a. en større forlegningbrakke, brakke for Jägerleitstand, samt et tretårn med peileutstyr. Se i Kartet