Hovedkvarter, Bergen

Fra KrigsKart.no

Statsarkivet. Hovedkvarter for hærens infanteridivisjon. Den 11. april 1940 ble bygningen overtatt av den tyske hær, som hovedkvarter for infanteridivisjonen som var ansvarlig for landforsvaret av bergenshalvøya. Se i Kartet