Huseby Fangeleir, Oslo

Fra KrigsKart.no

Antall fanger ukjent. Formål: ukjent. Operativ: 1943-1945. Tyskerne så under krigen hvilke muligheter dette området hadde, og like ved Huseby gård anla de en stor, velorganisert leir for et pansergrenaderregiment. Lengst sør i området, utenfor selve militærleiren, var det en fangeleir for sovjetiske krigsfanger. Se i Kartet