Hydro, Jernbaneferge

Fra KrigsKart.no

Under den andre verdenskrig forsket både aksemaktene og de allierte på muligheten for å frembringe atomvåpen, og det var først etter at krigen var slutt at de allierte fant ut at tyskernes prosjekt hadde lang tid igjen før et gjennombrudd. Men alt under krigen hadde tyskerne begynt å frakte tungtvann fra Telemark til Tyskland, og dette skapte selvfølgelig uro hos de allierte staber. En aksjon for å stoppe tungvannet var nødvendig. Etter flere aksjoner mot Rjukan hadde de forsinket produksjonen av tungtvannet, men ikke stoppet den. Siste aksjon ble utført den 20. Februar 1944 da fergen Hydro skulle delta med å frakte tungtvann og produksjonsutstyret til Tyskland. I en godt planlagt aksjon ble 8,4 kg sprengstoff satt på Hydro, og når skipet hadde nådd dypt vann eksploderte den livsfarlige tilleggs-lasten. Hydro sank raskt og tok med seg i dypet atten mennesker. Etter krigen ble det mye diskusjon om skipet hadde ombord tungtvann som skulle til Tyskland da den ble utsatt for sabotasje, eller om tyskerne hadde funnet andre måter å frakte det dyrebare vannet ned til Tyskland på. Diskusjonen sto åpen helt til Hydro ble funnet på begynnelsen av nittitallet av en miniubåt. Ombord befant det seg fortsatt de 600 kilo med tungtvann, og i tiden som fulgte ble to tønner berget opp fra dypet. Nok et kapittel i norsk krigshistorie var dermed avklart en gang for alle. Vraket av Hydro hviler idag på en dybde av 450 meter i Tinnsjøen rett vest for Gaustadtoppen. Georeferanse er usikker. Se i Kartet