Igeldas Fangeleir, Porsanger

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 80. Formål: Veiarbeider. Operativ: 1942-1944. Posisjon er usikker. Se i Kartet