Infanteriforsvarsverk, Buråsen, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Infanteriforsvarsverk bygget av den tyske okkupasjonsmakten i 1944 til forsvar av Randøysundet og havna i Buane. Se i Kartet