Inger Seks, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Inger Seks gikk ned etter et britisk flyangrep i Instefjorden den 23. April 1945. Skipet hadde grunnstøtt dagen før, og ble raskt oppdaget av britene som angrep dette store lasteskipet. Det sies at Inger Seks ble stående på skjæret å brenne i flere dager før hun forsvant ned i dypet. Inger Seks ble rekvirert av den tyske okkupasjonsmakt i Norge i mai 1940, og hadde nesten overlevd den andre verdenskrig under tysk flagg da hun ble senket. Vraket av Inger Seks hviler på 30 til 80 meters dyp på vestsiden av Instefjorden. Se i Kartet