Isrenna Fangeleir, Tromsø

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 200-700. Formål: Befestninger, veiarbeid, losse-lastearbeider. Operativ: 1942-1945. Etter angrepet på Sovjetunionen i 1941 ble det opprettet fangeleire for russiske krigsfanger mange steder i landet. På Tromsøya var det fra november 1942 en leir ved Isrenna hvor det på slutten av krigen satt 735 fanger. Fra oktober 1943 ble om lag 40 russere plassert i den gamle leiren på Sydspissen. Ellers var det i kortere eller lengre tid mindre leire flere steder på Tromsøya (bl.a. på Lærfabrikken og Skriverplassen), ved de tyske anleggene i Tønsvika, Grønnegata, Skatøra, Kroken, på Berg, på Håkøya og flere steder i distriktet. Og ble de norske fangene dårlig behandlet så hadde russerne det atskillig verre. Bo- og matforhold var elendige. En liten hjelp var det at fangene ofte arbeidet i nærheten av sivile som – under trussel om dødsstraff – kunne stikke til dem litt mat. Se i Kartet