Jørstadmoen Fangeleir, Lillehammer

Fra KrigsKart.no

Stalag 303. Antall fanger: Beregnet kapasitet til 30.000. Formål: Gjennomgangsleir, skogsarbeid, anleggsarbeid. Operativ: 1941-1945. Leiren var anlagt like utenfor området til Jørstadmoen leir. I 1942 ble 686 lærere internert av NS-regimet for videre deportering. Se i Kartet