Jernbanetrase, Drag, Nordland

Fra KrigsKart.no

Deler av jernbanetraseèn som russiske krigsfanger bygde. Bygd opp av stein, overgrodd med mose og lyng. Lengde på traseen er ca 100 m. Se i Kartet