Jonia, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Jonia tilhørte tyskernes 1. Seetranportstaffel som var chartret til å forsyne Wehrmacht`s invasjon av Norge i April 1940. Transportdivisjonen besto av skipene Jonia, Antares, Itauri, Muansa og Neidenfels. Jonia`s destinasjon var Oslo med krigsmateriell til den tyske infanteridivisjon 307 og artilleri divisjon 234. Ombord var det nesten et hundre mann fra artilleridivisjonen, mens mannskapet til infanteridivisjonen var ombord på den tunge kryssen Blücher som allerede var senket ved Drøbak om morgenen den 9. April. Ombord hadde Jonia en last bestående av hester, ridesaler, vogner, felt haubitsere, ammunisjon, motorsykler og annet utstyr som de tyske hærstyrker var avhengig av. Den 11. April var skipet på vei mot Svenner fyr da skipet ble rammet av en torpedo fra den britiske ubåten Triad og tar raskt inn vann. Noen timer senere synker Jonia i dypet med den dyrebare lasten, og skipet blir raskt glemt. Frem til 1987 blir vraket liggende på stedet urørt frem til Gudmund Olsen finner vraket etter mye research, og idag ligger vraket av Jonia på 40 til 70 meters dyp relativt godt intakt en nautisk mil vest for Svenner fyr. Georeferanse er usikker. Se i Kartet