Jonsvatnet, Trondheim, 2

Fra KrigsKart.no

Junkers Ju 88 A-1 17.4.1940. Jonsvatnet ble brukt som flyplass tidlig i krigen. Flyet gikk gjennom isen grunnet smelting. Se i Kartet