Jonsvatnet, Trondheim, 3

Fra KrigsKart.no

Junkers Ju 88 A 21.4.1940. Jonsvatnet ble brukt som flyplass tidlig i krigen. Flyet gikk gjennom isen grunnet smelting. Se i Kartet