Jordbrufjellet, Russånes, Saltdal

Fra KrigsKart.no

Junkers Ju 52/3m Skutt ned 26.5.1940 Besetningen på 4 omkom. Georef usikker. Se i Kartet