Kalvik Fangeleir, Sørfold

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 4-500. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1943-1945. Leiren hadde kapasitet til 600 krigsfanger, men det høyeste antallet plassert her var i 1944, med 488 fanger. Leiren skal angivelig ha vært en av de "bedre" med tanke på forholdene til fangene. Arbeidsoppgaver for denne leiren var drift av nordlige portal av Espenes tunnel og trasèbygging videre nordover mot Berrflågan. Se i Kartet