Kanonbrønn, Bastaneset, Florvåg

Fra KrigsKart.no

Kanonbrønnen er plassert på neset ved innseilingen til Florvåg. Kanonens skuddfelt dekket hele innseilingen til flåtehavnen, helt ut til Vestre Byfjord. Se i Kartet