Kanonstillinger, Knatterud

Fra KrigsKart.no

Gropene er delvis fylt opp med skogsavfall og stein. Våpnene var plassert nær skogkanten nordvest for nordre Knatterud. Hver felthaubits var plassert på en plan og støpt platting. Like ved hver av plattingene ble det sprengt ut groper for beskyttelse av ammunisjon og skyttere. Disse felthaubitsene var ment til nærforsvar av leiren og jernbanekanonene. Ved koordinatene Ø: 628305, N: 6579343 kan en skimte den søndre plattingen. Det har vokst en del skog rundt denne. Her ble de to første brakkene satt opp i 1944. Det er ingen spor tilbake etter brakkene. De som bodde i området rundt leiren opplevde av og til skarpskyting med de tre felthaubitsene. Da ble de varslet på forhånd av tyskerne i leiren med beskjed om å sette opp vinduene slik at de ikke skulle knuses av lufttrykket. På nordre Knatterud ble de bedt om å gå oppover jordet slik at de ble stående bak kanonene. De fleste hadde jo hørt skuddsmell før, men det var ingenting mot brakene fra felthaubitsen. Vanligvis ble det skutt minst tre skudd med hver kanon for innskyting. Det ble skutt mot mål i området rundt Midtskjær, en liten øy nord på Isesjø. Avstanden dit var ca. 4,5 km. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet