Karasjok Fangeleir, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 50-60. Formål: Veiarbeider, sagbruk, tyske verksted. Operativ: 1943-1944. Det var flere leire i området rundt Karasjok. De jugoslaviske fangene som var i Karasjok under andre verdenskrig skulle bare bygge veien til Finland, og deretter skulle de ikke eksistere mer. Dette sa vitnet Milorad Tasic den 18. juli 1946, som selv overlevende som krigsfange i leiren i Karasjok under andre verdenskrig. 374 jugoslaviske krigsfanger ble fraktet til Karasjok for å jobbe med å utvide den 18 kilometer lange veien mellom Karasjok og Karigasniemi i Finland i juli 1943. Den tyske sjefsingeniøren som hadde ansvaret for byggingen av veien, skal ha sagt følgende i åpningstalen av leiren da han kom til Karasjok: «Det er 18 kilometer til Finland og for hver 50. meter skal det ligge èn død.» Av 374 fanger var det bare 111 som fortsatt var i live etter 4-5 måneder. På slutten av deres fangeopphold i Karasjok, ble 45 skutt i en ren massakre rett før fangene skulle fraktes bort. De jugoslaviske fangene var ikke alene om å bygge veien. Det var også norske arbeidere med på arbeidet, men de ble ikke utsatt for samme grusomheter som de andre. Fangene fikk lite mat og gikk i de samme klærne hele tida, uansett vær og temperatur. Det fortelles om fangevokterne som skal ha kastet brødrester på bakken, for å sette i gang slåsskamp mellom fangene. Se i Kartet