Karlsøy fangeleir, Troms

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 50 (usikkert). Formål: Befestningsarbeider. Operativ: Trolig kort tid. Posisjon er usikker. Se i Kartet