Kaserne, Fornebu

Fra KrigsKart.no

Her var det opprinnelig kaserne bygget av tyskerne. Bygget ble revet i 2023. Se i Kartet