Kinosal, Knatterud

Fra KrigsKart.no

På et planert område like ved skogkanten nord for nordre Knatterud har det stått en stor brakke tilhørende Knatterud leir under andre verdenskrig. Den var tenkt brukt som kinosal. Det er et område på 10x15 meter med rester av en lav steinmur. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet