Kistrand Fangeleir, Porsanger

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 200. Formål: Losse-lastearbeider, snørydding. Operativ: 1942-1944. Posisjon er usikker. Se i Kartet