Kjøkken, Knatterud

Fra KrigsKart.no

Her var det planlagt å bygge kjøkken og spisesal for soldater ved Knatterud leir under andre verdenskrig. Byggingen var påbegynt, men ble ikke ferdig før kapitulasjonen. Det er ingen spor igjen. Det er i dag bygget bolighus på tomten. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet