Kjeller fangeleir, Akershus

Fra KrigsKart.no

Antall fanger ukjent. Formål: ukjent. Operativ: 1942-1945. Det var satt opp tre brakker i en U-form. Hver brakke var omtrent 100 meter lang, og de lå rundt en asfaltert appellplass. Fangene her ble blant annet benyttet til opprydding etter det kjente bombeangrepet mot Kjeller den 18.november 1943. Se i Kartet