Kjelmøy Fangeleir, Sør varanger

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 80. Formål: Befestning. Operativ: 1942-1944. Se i Kartet