Klaus Fritzen, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Klaus Fritzen forsvant i dypet etter å ha blitt angrepet av Britiske fly fra skvadron 608 den 4. Mai 1942. Klaus Fritzen lå for anker da Britiske fly kom inn over Måløy og åpnet ild mot skipet. Klaus Fritzen ble hardt rammet av ilden og tre bomber og sank raskt i dypet med nitten omkomne fra mannskapet. Idag hviler vraket av Klaus Fritzen i Måløy havn, rett vest for Måløy by på en dybde av 40 til 55 meter. Vraket er relativt intakt, men skader etter angrepet i 1942 kan tydelig ses. Se i Kartet