Knatterud fangeleir

Fra KrigsKart.no

Omtrent 100 meter vest for nordre Knatterud, på jordet tilhørende søndre Knatterud, ble det bygd en fangeleir tilhørende Knatterud leir under andre verdenskrig. Der ble det satt opp 8 hytter av ferdige treelementer. Leiren var sperret med piggtråd. Området gikk under navnet "Russerleiren”. Det kom aldri noen fanger dit, så den ene hytta ble brukt som sykestue. Det er ingen spor etter brakker og gjerder på området i dag. Se i Kartet