Kroken Fangeleir, Sørfold

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 618. Formål: Nordlandsbanen. Operativ: 1942-1945. Elvkroken ble av tyskerne kalt for Kroken. Elvkroken leir var også forskyningsnerven til Kalvik leir. Se i Kartet