Krossodden, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Bergesbatteriet bestod av både Krossodden og Bergesnesodden. Her var først norsk forsvar. Tyskerne overtok batteriet og styrket det. Her på Krossodden hadde tyskerne to 7,62 cm feltkanoner og en lyskaster. Se i Kartet