Kuhaugen batteri, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Opprettet som en del av forsvaret til Lade flyplass med luftvern og nærforsvarsstillinger. Oppsatt med 20mm kanon på tårnet av kommandobunkeren, 60cm lyskaster, 20mm firling maskingevær og i tillegg ble Kuhaugen sperret med piggtråd og minefelt. Se i Kartet