Løpegrav, Naversundet

Fra KrigsKart.no

Antatt løpegrav i berget. Det var satt opp en vakthytte under krigen i nærheten. Se i Kartet