Løpegrav Smøråsfjell, Bergen

Fra KrigsKart.no

Krigsminnet består av en løpegrav, ca. 17 meter lang, i div. vinkler. I hver ende av løpegraven finnes stillinger for observasjon, evt. også maskingevær. Se i Kartet