Lade(nord) Fangeleir, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 150-250. Formål: Lossing og transport av tømmer, tilfluktsrom. Operativ: 1943-1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet