Lade Fangeleir, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 1500. Formål: Arbeid flyplass, drenering, bygging av flyshelter. Operativ: 1941-1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet