Ladehammeren batteri, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Opprettet som en del av forsvaret til Lade flyplass med luftvern og nærforsvarsstillinger. Først oppsatt med 8,8 cm kanoner, men omvæpnet i 1942 til 10,5cm kanoner. Bunkere, murer og tufter er fortsatt synlige i dag (pr.2021). Se i Kartet