Langbunes, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Denne Boston bomberen ble slutt ned under et angrep på en tysk konvoi nær Kramnes, 16.10.1944. Totalt fire Boston fly gikk ned under dette angrepet. Se i Kartet