Lasarett, Sunnan stasjon

Fra KrigsKart.no

På Sunnan stasjon var det opprettet lasarett(feltsykehus) med 30 sengeplasser og operasjonsrom. I tillegg var det 18 sengeplasser fordelt på to jernbanevogner og 30 plasser i Losjelokalet. Opprettet av Trøndelag Dragonregiment nr.2. Se i Kartet