Leir, Fornebu

Fra KrigsKart.no

På dette området lå det en tysk militærleir bestående av blant annet brakker. Etter krigen holdt luftkrigsskolen til en periode her før den ble flyttet til Trondheim i 1961. Brakkene ble revet omkring 1980. Se i Kartet