Leira batteri, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Opprettet som en del av forsvaret til Lade flyplass med luftvern og nærforsvarsstillinger. Først oppsatt med 6stk 8,8 cm kanoner, men omvæpnet i 1942 til 10,5cm kanoner. Se i Kartet