Liarinden (Li) Fangeleir, Bergen

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 500. Formål: ukjent. Operativ: 1942-1945. Organisation Todt leir. Fangeleiren på Li utpekte seg ikke bare ved at den var blant de største i Bergen, den var også blant de aller verste. Her forekom både mishandling, samt at en kunne bli henrettet for mindre forseelser. Utklipp fra avisa Bergens Tidene: "..De elendige forholdene i leiren på Li førte til at flere fanger forsøkte å rømme, noe som var ytterst farlig fordi rømningsforsøk ga vaktene lov til å skyte dem. To krigsfanger greide å rømme fra Lidleiren, men ble tatt av tyskerne. De ble tatt fordi mannen på gården de hadde kommet til, ble redd for hva tyskerne kunne gjøre mot familien hans og derfor kontaktet det tyske militæret. Hans frykt for sin egen familie er forståelig, da det var allment kjent at det kunne medføre dødsstraff å hjelpe fanger på flukt. Tyskernes reaksjon på rømningen til disse to krigsfangene, resulterte i at disse to, og ni andre fanger ble skutt ved retterstedet som lå ved Hjortlandsvegen. Denne massehenrettelsen av krigsfanger var det verste som skjedde med krigsfanger i hele Hordaland under krigen. Se i Kartet