Luftvern, Arendal

Fra KrigsKart.no

Stilling for luftvernkanon. Det er totalt 3 slike på rekke langs sjøen med omtrent 50 meters avstand. De to andre ligger rett østover. Se i Kartet