Luftvern nr.4, Arendal

Fra KrigsKart.no

Stilling for 3 stk 20mm luftvernkanoner. Den andre var plassert nesten ute på spissen av Bottstangen, den tredje på venstre side av stien ut til neset. Se i Kartet