Luftvernbatteri, Bakarvågen, Florvåg

Fra KrigsKart.no

Batteriets primæroppgave var beskyttelse av torpedoverkstedet i Bakarvågen og marinebasen i Florvåg. Batteriet var planlagt med 3 x 4 cm. Boforskanoner, men kun en av kanonbrønnene var ferdig bygd pr. Mai 1945. Se i Kartet